Klachtenregeling

Niet tevreden? Doe uw mond open bij de tandarts! 

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij het KNMT terecht. We leggen graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Gesprek

Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet genoeg is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere tandarts, die een second opinion (tweede mening) kan geven.

Second opinion

De mening van een tandarts die niet in het conflict betrokken is, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Klacht indienen

Mocht u er met uw tandarts hierna toch niet uitkomen, dan kunt u zich tot het KNMT wenden. Dit doet u door het KNMT klachtenformulier in te vullen. Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht om een klachtenregeling te bieden. Het KNMT heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan het KNMT u geen informatie geven of uw tandarts bij het KNMT is aangesloten. Uw tandarts kan u hierover informeren. Download hier het KNMT klachtenformulier

Klachtencommissie

De Klachtencommissie Tandheelkunde van het KNMT behandelt klachten over:

  • tandheelkundige behandeling
  • communicatie en bejegening
  • nota’s
  • combinaties van bovenstaande

NB. Klachten over alléén geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.

Bereikbaarheid Klachtencommissie

Het KNMT is telefonisch bereikbaar op: 030 - 60 76 276.

© 2018 - 2024 Dentteam. Alle rechten voorbehouden.